21e eeuwse vaardigheden

Om leerkrachten te helpen de 21e eeuwse vaardigheden in kaart te brengen heeft SLO een model gemaakt. Met Tooly breng je dit model in je lespraktijk. Leerlingen oefenen spelenderwijs de vaardigheden die zij voor hun toekomst nodig hebben. De geselecteerde tools vertellen leerlingen niet hoe ze moeten denken. Ze stimuleren hen zelf informatie te zoeken, te verwerken en te presenteren.

Hieronder per 21e eeuwse vaardigheid een toelichting hoe deze bij Tooly wordt ingezet:

  • ICT basisvaardigheden: Tooly stimuleert leerlingen online kennis over een onderwerp te vergaren. Daarnaast leren leerlingen via Tooly spelenderwijs om te gaan met computer, tablet en smartphone. Het gaat daarbij niet alleen om het bedienen van de apparaten, maar vooral ook om het benutten van de creatieve mogelijkheden. Om kinderen daarbij de helpen zijn bij de tools tutorials toegevoegd. Bij een heel aantal tools moeten kinderen deze vaardigheden combineren. Om een goede Easelly, Readymag of Jilster te kunnen maken moeten ze het programma snappen, informatie verzamelen en daarna vormgeven.

 

  • Zelfregulatie: Kinderen kunnen met Tooly zelfstandig aan de slag. Kinderen leren plannen en organiseren. Ze leren ook doelgericht te werken. En ze ondergaan een creatief proces waarin ze selecteren, structureren en creëren. Tools als Mindomo en Timeline ondersteunen dit proces en door deze tools te gebruiken ontwikkelen kinderen hun vaardigheden om zelfstandig te kunnen werken.

 

  • Communiceren: Je boodschap adequaat aan een doelgroep overbrengen is een belangrijke vaardigheid. Tooly stelt tools beschikbaar waarmee kinderen kunnen oefenen in het vormgeven en formuleren van hun boodschap. Prezi en Thinglink zijn voorbeelden van presentatietools die specifiek gericht zijn om deze vaardigheden.

 

  • Computational thinking: Dit is de vaardigheid om digitale tools in te zetten voor creatieve doeleinden. Tooly is bij uitstek een hulpmiddel om aan deze vaardigheid te werken. De tools zijn zo gekozen dat ze het trucje ontstijgen. Ze stimuleren creativiteit en experiment. De verschillende moeilijkheidsgraden maken dat het ook voor oudere kinderen uitdagend blijft om met de tools presentaties vorm te geven of werkstukken te maken.

 

  • Creatief denken: Een powerpoint kent iedereen, maar de tools van Tooly dagen uit om je informatie eens op een andere manier te presenteren dan alleen via een powerpoint. Tooly daagt kinderen uit nieuwe vormen te vinden voor de informatie die zij willen presenteren. Tools als Pixlr, Izitravel en Pixton doen een appèl op kinderen om hun verhaal te vertellen, maar dan nèt anders en binnen andere kaders.

 

  • Informatievaardigheden: Deze vaardigheden houden in dat een kind scherp kan formuleren en informatie uit verschillende bronnen leert analyseren. Tools als Lino it en Mindomo helpen kinderen in beeld te brengen wat ze allemaal over een onderwerp te weten zijn gekomen. Vervolgens kunnen zij in tools als Readymag, Prezi of Easelly deze informatie rangschikken tot een logisch geheel.

 

  • Kritisch denken: Wij vinden het belangrijk dat kinderen goed geïnformeerd willen zijn, respect ontwikkelen voor standpunten van anderen maar ook het vermogen hebben om hun eigen mening te verwoorden. Een van de tools die dit kritisch denken ondersteunt is Kahoot. Kinderen maken een quiz. Ze kunnen daarbij naar feiten vragen, maar ook naar meningen of standpunten. Doordat je de kwis met de hele klas kunt spelen krijgen leerlingen letterlijk diversiteit van meningen te zien.

 

  • Samenwerken: Een aantal tools van Tooly is specifiek gericht op samenwerken. Flockdraw bijvoorbeeld waarmee je samen een tekening maakt. Aan de meeste tools kun je behalve opdrachten voor individuele leerlingen ook heel goed groepsopdrachten verbinden. In de lessuggesties voor leerkrachten zijn deze ideeën voor groepsopdrachten meegenomen.