Alle informatie over

Kahoot

Moeilijkheidsgraad:
Inloggen:
Ja
Bijzonderheden:
Engelstalig
Ga naar deze tool

Wat kun je ermee?

Met Kahoot maak je een quiz. Door zelf een kahoot te maken vat je spelenderwijs je eigen kennis over een onderwerp samen. Je kunt zelf op een leuke manier oefenen. En je kunt anderen op de proef stellen! Je ziet meteen hoeveel klasgenoten de vraag goed of fout hebben beantwoord. Je hoeft de punten dus niet zelf bij te houden. Lekker makkelijk!

Hoe werkt het?