Alle informatie over

Pixlr

Moeilijkheidsgraad:
Inloggen:
Nee
Ga naar deze tool

Wat kun je ermee?

Pixlr is een online en gratis photoshop. Alle functionaliteiten van photoshop zitten erin: je kunt afbeeldingen uitknippen, inkleuren, delen weggummen of toevoegen. De beelden die je bewerkt hebt kun je opslaan en in je prezi, infographic of thinglink. Mooie tool ook om bewustzijn te creëren dat beelden gemanipuleerd kunnen worden.

Hoe werkt het?