Alle informatie over

Thinglink

Moeilijkheidsgraad:
Inloggen:
Ja
Bijzonderheden:
Engelstalig | Werkt in Internet Explorer
Ga naar deze tool

Wat kun je ermee?

Met deze tool maak je links in een foto. Deze links kunnen verwijzen naar andere foto’s, video’s of teksten. Je ziet een blauwe punt op een zelf gekozen plek op de foto. Als je op die punt klikt wordt de plek van de punt groot zodat je hem goed kunt bekijken. Je kunt er met een video, tekst of foto extra informatie toevoegen.

Hoe werkt het?